Unge hjemløse

Antallet af unge hjemløse er markant stigende siden 2009

Unge hjemløse i Danmark

Mange identificerer sig ikke med at være ‘hjemløse’. Og mange er ‘funktionelt hjemløse’, af årsager der ikke kun har med en manglende bolig at gøre. Det er typisk både personlige og samfundsmæssige faktorer der gør at sofasovere bliver hjemløse.

Antallet af unge hjemløse i Danmark har været støt stigende i en årrække, vi deler de officielle tal og faktorer fra VIVEs rapport om hjemløse neden for. Rapporten gør også rede for kommunernes indsatser og resultater med Hjemløsestrategien, som handler om at skaffe billige boliger og støtte.

Alt tyder på et øget behov for bæredygtig støtte.

 

Fortsat flere unge hjemløse

Ved kortlægningen i 2017 er der registreret 1.278 hjemløse mellem 18 og 24 år, hvilket er en stigning på 9 pct. siden 2015, hvor der var 1.172 hjemløse mellem 18 og 24 år. Ved kortlægningen i 2009 var der 633 hjemløse 18-24-årige, og der er således sket mere end en fordobling i antallet af hjemløse i denne aldersgruppe siden da.

Der er også sket en fortsat stigning i antallet af hjemløse borgere mellem 25 og 29 år. Stigningen i hjemløsheden i denne aldersgruppe satte særligt ind fra 2013 og frem, og ved kortlægningen i 2017 er der registreret 1.014 hjemløse 25-29-årige, sammenholdt med 799 hjemløse 25-29-årige i 2015.

Citat fra kilde: Hjemløshed i Danmark 2017 af Lars Benjaminsen for VIVE

Mange og flere faktorer

Tallene understreger, at der er mange forskellige faktorer, der kan lede frem til en hjemløshedssituation, ligesom der ofte vil være et samspil mellem flere forskellige faktorer.

Faktorer bag hjemløshed

Hjemløsheden opstår i et samspil mellem både samfundsmæssige forhold som boligmangel, arbejdsløshed og lignende, og individuelle sårbarhedsfaktorer som psykisk sygdom og misbrugsproblemer. Socialt udsatte borgere vil typisk være i større risiko for at blive ramt af ugunstige strukturelle forhold som en stigende mangel på billige boliger. I kortlægningen har vi spurgt til, hvad der for den enkelte hjemløse borger er de væsentligste årsager til hjemløsheden. Her viser det sig, at mange forskellige faktorer er på spil, selvom nogle faktorer er mere fremtrædende end andre.

  • Psykisk sygdom (36 %)
  • Problemer med stofmisbrug (27 %) eller alkoholmisbrug (23 %)
  • Økonomiske vanskeligheder (25 %)
  • Mangel på bolig (20 %)
  • Kan ikke længere bo hos familie og venner (18 %)
  • Skilsmisse ( 25 % af hjemløse kvinder/ 13 % af hjemløse mænd)

Kilde: Hjemløshed i Danmark 2017 af Lars Benjaminsen for VIVE

Ressourcer til hjemløse

SANDs Ungegruppe

De hjemløses landsorganisation byder i Ungegruppen på netværk og fælleskab for hjemløse under 30 år. Aktive får rejsen dækket.

Bliv aktiv i SAND

Alle hjemløse og tidligere hjemløse kan være med til at gøre en forskel i SAND, hvor erfaring med hjemløshed er adgangsbillet.

Støttefond

De private opholdssteders interesseorganisation har en fond, som anbragte og tidligere anbragte hos LOS-medlemmer kan ansøge.

PotentialeHotellets værdigrundlag

PotentialeHotellet er ikke sat i verden for at være ligesom andre forsogshjem. Vi vil være et helle for unge hjemløse, og har ikke en fast mening om hvad der er ‘den rette vej’ for den enkelte. Vi praktiserer Gensidig Anerkendelse, hvilket er den sociale rygrad i PotentialeHotellets virke. Læs mere om værdigrundlag

Gensidig anerkendelse

Anerkendelse betyder værdsættelse af andres individualitet.

Plads til begejstring

Vi støtter hinanden i at forfølge små eller store projekter.

Beboerdemokrati

Beboerdemokratiet sikres blandt andet via Beboerrådet.

Kontakt med omverdenen

Fællesskabets privilegier og pligter.

Forsorgshjemmets rolle

"Herberger minder om ungdomsklubber"

Det er egentlig herbergernes og forsogshjemmenes opgave at hjælpe de unge hjemløse videre frem, men det sker for sjældent. PotentialeHotellet vil samarbejde bredere og mere smidigt og helhedsorienteret. Vi søger billige boliger, som er egnede til udslusning. Til at gå selv, men med støtte. Vi arbejder på at eliminere forhindringerne for de unge, een for een. René Nielsen som er udviklingskonsulent i SAND delte i 2015 sine oplevelser med forsorgshjem i et interview om herberger i Danmark på DR.dk. Efterfølgende er han blevet bestyrelsesmedlem og medejer af PotentialeHotellet.

Vi har forskellige erfaringer Med hjemløshed

Værdigrundlag

Beboerdemokrati og gensidig anerkendelse

René Nielsen

Udviklingskonsulent i SAND og med i PotentialeHotellets bestyrelse

Mød beboerne

Unge hjemløse er mennesker uden hjem

Mød medarbejderne

Faste medarbejdere og vikarer