Optagelse og visitation

PotentialeHotellet er et herberg og forsorgshjem efter Servicelovens § 110

§ 110. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.

Stk.2. Optagelse i boformer efter stk. 1 kan ske ved egen henvendelse eller ved henvisning fra offentlige myndigheder.

Stk. 3. Lederen træffer afgørelse om optagelse.

 

Kontakt PotentialeHotellets forstander

Sisse Fjord Nielsen

Konstitueret forstander

Hvis du ønsker at flytte ind eller hvis du er kommunal sagsbehandler er du velkommen til at kontakte Sisse på telefon 40 630 640 eller mail sfn@potentialehotellet.dk

Sisse har tidligere arbejdet i det kommunale system og står for at lave aftaler om samarbejde, handleplaner og indsatser. Hun arbejder også med kvalitetskrav og dokumentation for det faglige arbejde.

Sisse siger at det er i den gode relation, at vi kan udvikle os som mennesker. Læs mere om Sisse

T: +45 40 630 640
M: sfn@potentialehotellet.dk

Bestyrelse og ledelse

Siden april 2017 har bestyrelsen ejet PotentialeHotellet og drevet stedet i samarbejde med forstanderen.

Anette Raaby - Formand

Arbejder som facilitator og underviser i sin virksomhed Kongruens – Center for systemisk opstilling. Læs mere om Anette

Niels Peter Nørgård - Næstformand

Arbejder til daglig som global indkøbsspecialist i LEGO Gruppen. Læs mere om Niels Peter

René Nielsen - Bestyrelsesmedlem

Arbejder til daglig som udviklingskonsulent i SAND – De hjemløses landsorganisation. Læs mere om René

PotentialeHotellets mål er at hjælpe beboerne videre i egen bolig, ved at skabe en meningsfuld hverdag

PotentialeHotellet er virksomheds- og uddannelsesrettet, og skal give afklaring og motivation i forhold til fremtidigt forsørgelsesgrundlag

Status ( 2018–2019)

PotentialeHotellets første leveår som forsogshjem var lærerigt på mange måder. Vigtigst er beboernes glæde for at være her.

9

51 beboere

kaldet indskrivninger

9

Det længste ophold

varede 13 måneder og det korteste 5 timer

9

Gennemsnitligt

er beboerne på PotentialeHotellet i 3 måneder

9

Ud af de 51

er 37 beboere kommet godt videre og ud af hjemløshed

9

Af de 37

er 31 unge blevet udskrevet til deres egen bolig og 6 unge er under deres ophold på PotentialeHotellet blevet afklaret til et længerevarende botilbud.

Unge hjemløse

Har brug for sammenhængende støtte

På PotentialeHotellet vil vi ikke acceptere at antallet af unge hjemløse bliver ved og ved med at stige, når vi som velfærdssamfund godt ved at der skal en bolig og en sammenhængende støtte i øjenhøjde til for at hjælpe de unge med at nå deres livsmål. PotentialeHotellet tager sin del af ansvaret for et positivt samarbejde med både stat, kommune, erhvervsliv og civilsamfund ved at hjælpe de unge med at bygge bro til en meningsfuld tilværelse, en for en.