PotentialeHotellets værdigrundlag

PotentialeHotellet er ikke sat i verden for at være ligesom andre forsogshjem. Vi vil være et helle for unge hjemløse, og har ikke en fast mening om hvad der er ‘den rette vej’ for den enkelte. Vi praktiserer Gensidig Anerkendelse, hvilket er den sociale rygrad i PotentialeHotellets virke.

Gensidig anerkendelse

Anerkendelse betyder værdsættelse af andre personers individualitet.

Plads til begejstring

Vi støtter hinanden i at forfølge små eller store projekter.

Beboerdemokrati

Beboerdemokratiet sikres blandt andet via Beboerrådet.

Kontakt med omverdenen

De unge hjemløse tager del i fællesskabets privilegier og pligter.

Personlig anerkendelse

Retsmæssig anerkendelse

Social anerkendelse

Ansvar og ejerskab

Gensidig Anerkendelse

Anerkendelse x 3

Vores grundlæggende menneskesyn er socialkonstruktivisme, altså at menneskers verden bliver konstrueret i kraft af de relationer det indgår i. Mennesket bliver påvirket dels gennem dialog og dels gennem hvad det oplever at andre gør.

PotentialeHotellet er især inspireret af den tyske filosof Axel Honneths Anerkendelsesteori sammenholdt med Kognitiv, Ressourcefokuseret, Anerkendende Pædagogik (KRAP). Honneth betragter mennesket som et anerkendelsessøgende væsen, og siger at man må opleve anerkendelse i tre sfærer før man kan få et godt forhold til sig selv:

  • Privatsfæren: Det at blive mødt med kærlighed – med følelsesmæssig opmærksomhed – er nødvendigt for at udvikle og/eller vedligeholde selvtillid.
  • Den retslige sfære: Det at blive mødt som et autonomt og respekteret menneske giver en reel oplevelse af ligeværd.
  • Den solidariske sfære: At blive værdsat i det sociale fællesskab er en forudsætning for også at føle sig værdifuld i fællesskabet.

Anerkendelse betyder værdsættelse af andre personers individualitet. Det forudsætter en åbenhed overfor at andre oplever og begrunder handlinger på en anden måde end man selv gør.

Afstemning og fejlafstemning

Den amerikanske psykiater og psykoanalytiker Daniel Stern bruger begreber som afstemning og fejlafstemning som har en kæmpe betydning for hvordan et individ føler sig set og mødt. Gennem de erfaringer et menneske samler sig gennem sit liv opstår i personens indre det som Stern kalder RIG’er. Det står for Repræsentationer af Interaktioner der er blevet Generaliserede.

RIG’er kan forstås som en slags gennemsnitlige eller abstrakte minder eller hukommelses-spor, der repræsenterer utallige konkrete oplevelser, erfaringer og erindringer. De findes på alverdens områder, for eksempel en ”intimitets-RIG”, en ”grænse-RIG”, en ”selvstændigheds-RIG” og så videre. Ifølge Stern sammenfattes og mistes de fleste specifikke erindringer i generaliseringer.

Der skal med andre ord mere end én god oplevelse i en bestemt kategori til, for at justere ti dårlige.

RIG’er er typisk påvirket i negativ retning for hjemløse og andre socialt udsatte, hvilket vi på PotentialeHotellet forsøger at modvirke ved mange gode oplevelser, dialog i øjenhøjde og en naturlig respekt for at alle mennesker har retten til at bestemme i eget liv.

 Plads til begejstring

9

At PotentialeHotellets medarbejdere er oprigtigt engagerede i de unge beboere og i at bane vejen for, og tro på, perspektivrige fremtidsudsigter er ret afgørende for de unges eget engagement. Vi lærer hinanden at kende, vi spørger ind til interesser og drømme, og vi støtter hinanden i at forfølge små eller store projekter. Det kan være alt fra boligsøgning til at gå en tur, eller lave en hofret til frokosten.

 

Vi er sammen i et socialt fællesskab, uden at dømme hinanden.

Vi tror på og oplever at der er så meget energi og brændstof i at føle sig anerkendt, at de unge får lyst til at gå i kødet på deres egne projekter. De bliver motiverede til at skabe forandring, og til at forblive tro og loyale overfor sig selv og deres personlige livsmål.

Det ønsker PotentialeHotellet for alle mennesker.

 Beboerdemokrati

9

Beboerdemokrati

PotentialeHotellets omdrejningspunkt er vores unge, meget engagerede beboere. De kæmper en kamp for at komme ud af hjemløshed, og de kæmper dagligt for at gøre PotentialeHotellet til et fantastisk unikt sted at være. Beboerdemokratiet sikres blandt andet via Beboerrådet, hvor de unge søger og selvfølgelig får, al den indflydelse på eget liv som de kan bære.

I videoen ‘Ansvar for eget liv’ af ‘Aktion Menneske i Herning’ forklarer Daniel, som er talsperson for Beboerrådet, hvad beboerrådets formål er.

Kontakt med omverdenen

Vi er i god kontakt med samarbejdspartnere både i ordinære virksomheder og i organisationer inden for hjemløse-området. Det er vi fordi vi har brug for venner, for at kunne hjælpe de unge videre bedst muligt, og for at følge og påvirke udviklingen.

Vi har et væsentligt behov for at afskærme vores unge beboere mod urimelige fristelser fra f.eks. pushere, og de bliver ikke pisket i sving med noget bestemt.

De unge er her af en årsag som typisk indbefatter at de på en eller anden måde er blevet kostet rundt i deres opvækst, har lavet ballade eller været ude i misbrug, og i hvert fald ikke har fået den omsorg og den anerkendelse de har haft brug for, for at kunne skabe en meningsfuld hverdag på egen hånd.

Alligevel er det et mål at de unge hjemløse ikke ‘står udenfor’ samfundet, men at de ligeværdigt tager del i fællesskabets privilegier og pligter i takt med at de selv bliver klar til det.

 Mere indhold

Mød beboerne

som kæmper for et godt sted

Unge hjemløse

er i vækst

Metode og Handling

Anerkendelsesteori

Medarbejdere

Læs bl.a. om Sisse