Sisse Fjord Nielsen

Souschef på PotentialeHotellet

 

Sisse Fjord Nielsen

Hvad er din rolle på PotentialeHotellet?

Jeg er Forstander her på PotentialeHotellet og varetager den daglige ledelse.  Jeg har den første kontakt med den unge, der ønsker et ophold og afholder den første visitationssamtale. Det ligger mig meget på sinde, at beboerne har mest mulig indflydelse og medbestemmelse under deres ophold og vi kan dokumentere det gode faglige arbejde, der bliver udført af PotentialeHotellets medarbejdere.

Hvad gør PotentialeHotellet for dig?
Jeg har flere års erfaring med udsatte unge og har i en længere årrække arbejdet i det kommunale system. Det er tydeligt for mig, at det er i den gode relation, at vi kan udvikle os som mennesker. Her på stedet har vi de unge tæt på hele tiden og der er langt større mulighed for at ”tune” ind på samme radiokanal. Det giver så god mening fagligt og en høj grad af arbejdsglæde.

Har du visioner for fremtiden?
Jeg vil arbejde for, at Potentialehotellet er et sted, hvor vi får omsat det vi ved der virker, til konkret praktisk handling. Jeg mener, at vi b.la. bør sikre en langt bedre koordinering omkring den unge via samskabelse på tværs. Uoverskuelige handleplaner skrevet af professionelle i hver deres silo – og ikke af den unge selv – er ikke vejen frem. Det ved vi godt. På PotentialeHotellet vil jeg derfor rette lommelygten ind på empowerment af de unge hjemløse i huset og invitere omverdenen ind til samskabelse.

Jeg ønsker, at vi omkring de unge hjemløse, vil blande os mere i den socialpolitiske debat. Unge udsatte fortjener, i lighed med alle andre unge, et værdigt liv, langtidsholdbare løsninger, adgang til behandling, sundhed, mad, tryghed, uddannelse og egen bolig mv.

Kontaktinfo

Forstander
Sisse Fjord Nielsen
Hvis du ønsker at flytte ind skal du kontakte Sisse.

Telefon: +45 40 630 024
Email: sfn@potentialehotellet.dk

Andre mennesker

Beboere

Dem vi drejer os om

Metode og handling

Gensidig anerkendelse og empowerment

Mød bestyrelsen

Anette, René og Niels Peter

Unge hjemløse

har brug for begavet omsorg