René Nielsen

Bestyrelsesmedlem og medejer af PotentialeHotellet

René Nielsen, bestyrelsesmedlem

Hvad er din rolle på PotentialeHotellet?

Jeg sidder både i bestyrelen samt i ejerkredsen på PH. Derudover har jeg kva mit arbejde i SAND en særlig interesse i at varetage de unge beboeres interesser. Jeg bliver brugt til at give råd og vejledning ift. metoder i socialt arbejde samt inden for komplicerede juridiske sager inden for forvaltningsret og socialjura.

Hvad gør PotentialeHotellet for dig?

Det korte svar er, at PH gør mig glad.

Det lange svar er at PH også frigør mit potentiale. Jeg lærer meget ”behind the scenes” ift. alt hvad det indbefatter at drive et forsorgshjem forsvarligt ift. jura, økonomi, personaleudvikling osv.

Det er min socialfaglige legeplads, hvor der er højt til loftet ift. at tænke brugerinddragelse og indflydelse.

Jeg elsker at nørde med bestyrelsen ☺

Har du visioner eller idéer til forbedringer for fremtiden?

Jeg ønsker brændende at PH bliver et fyrtårn inden for nye måder at drive herberg på.

Særligt ift. den pædagogiske/socialfaglige indsats, hvor der allerede nu, arbejdes anerkendende med mennesket i centrum.

PH skal være det herberg med færrest bortvisninger/ udsmidninger.

Det skal være det herberg med størst brugerindflydelse.

Jeg håber at vi på sigt kan mestre både den horisontale empowerment samt den vertikale empowerment ift. at nuancere hr. og fru Danmarks samt politikeres syn på hjemløse og deres vilkår.

Jeg håber på, at vi via at støtte op om et velfungerende beboerråd, så det kan skabe et fælleskab blandt beboerne, der bevirker at beboerne hjælper hinanden i dagligdagen, samt at de har mod på, at arbejde politisk ved at deltage i lokalpolitisk og samfundsmæssige opgaver.

Jeg håber at PH kan vende bøtten på hovedet, således at beboerne finder fodfæste i samfundet samt at samfundet inviteres ind på PH.

Jeg håber at PH kan få bæredygtige aftaler med det omkringliggende erhvervsliv samt civilsamfundet.

Jeg håber, at vi kan nytænke aktivering/ beskæftigelse på forsorgshjem ved eksempelvis at de unge rent faktisk får bevis på de kompetencer de erhverver sig ved at deltage aktivt på PH. De kunne eksempelvis få et svejsebevis, således at de lettere kan få job i fremtiden.

De kunne også bruge deres konstruktive evner progressivt, ved eksempelvis at der er nogle der er gode til at tegne/male/digte og at de kreative elementer kunne printes på en T-shirt der derefter sælges via hjemmesiden hvor de unge får andel i den økonomiske gevinst. Det kan lære dem lidt om regnskab, forretning/marketing/hjemmesider osv. osv.

Kontaktinfo

Bestyrelsesmedlem René Nielsen

T: +45 3073 5030

Andre mennesker

Beboere

Dem vi drejer os om

Medarbejdere

En stærk, blandet flok

Ledelse i fællesskab

Bestyrelse og forstander ejer og driver PotentialeHotellet

Næstformand

Niels Peter Nørgaard