Om PotentialeHotellet

Vi vil være et ANDERLEDES herberg og forsorgshjem

 

Hygge, brugerindflydelse og tillid

 

PotentialeHotellet er et forsorgshjem til unge hjemløse mellem 18 og 30 år. PotentialeHotellet åbnede i juni 2016 men startede som en drøm i 2013. Drømmen var og er at skabe et tilbud til unge hjemløse der differentierer sig fra det der ellers findes efter Servicelovens § 110. Stedet er baseret på gensidig anerkendelse og på at støtte beboernes personlige livsmål.

Et ophold på PotentialeHotellet er ikke tænkt som et længere ophold, men som en afklaring for den enkelte. PotentialeHotellet er en intensiv støtte for unge, der har svært ved at bo i eget hjem eller ikke har et hjem.

PotentialeHotellets mål er at hjælpe beboerne videre i egen bolig, ved at skabe en meningsfuld hverdag

PotentialeHotellet er virksomheds- og uddannelsesrettet, og skal give afklaring og motivation i forhold til fremtidigt forsørgelsesgrundlag.

Status (jan 2018 – jan 2019)

 

PotentialeHotellets første par leveår som forsorgshjem var lærerige. Vigtigst er beboernes glæde for at være her.

9

51 beboere

kaldet indskrivninger

9

Det længste ophold

varede 13 måneder og det korteste 5 timer

9

Gennemsnitligt

er beboerne på PotentialeHotellet i 3 måneder

9

Ud af de 51

er 37 unge kommet godt videre og ud af hjemløshed

9

Af de 37

er 31 unge blevet udskrevet til deres egen bolig og 6 beboere er under deres ophold afklaret- og visiteret til et længerevarende botilbud

 Potentiale på TV

“Flere unge hjemløse skal have hjælp” PotentialeHotellet i TV Midt Vest, juli 2016

Tak

Efter en opstartsfase er det siden april 2017 bestyrelsen der ejer PotentialeHotellet.

Vi vil gerne sige tak til Jens Bjerre for at have fået ideen, René Nielsen fra SAND for at bistå Jens med god sparring og meget andet og til Janus for at bistå med skrivearbejdet og konceptudviklingen. Vi vil også gerne sige tak til Videnpiloterne for at turde at sætte projektet i gang og for at slippe det igen.

Mere indhold

Mød medarbejderne

Forskellighed er vores styrke

Bestyrelsen

Bestyrelsen for PotentialeHotellet

Mød beboerne

som kæmper sig ud af hjemløshed

Unge hjemløse

i Danmark