Michael Plejdrup Nielsen

Vågen nattevagt på PotentialeHotellet

Michael Plejdrup Nielsen

Hvad er din rolle på PotentialeHotellet?

Jeg er ansat som vågen nattevagt. Min rolle er primært at gøre mit ypperste for, at beboerne kan føle sig trygge om natten. Jeg plejer som regel at opfordre beboerne til, at kigge over i stuen hvis noget forhindrer dem i at finde nattero. Selv hvis man bare har behov for at kigge forbi og råbe “røv!” over noget man er irriteret over – blot for at understrege, at intet tankemylder eller problem er så småt at man bør døje med det selv.

I hverdagene sørger jeg selvfølgelig også for, at opfordre beboerne til at få fundet deres seng i nogenlunde tid, så de kan få noget ud af morgendagen.

I perioder efterspørger enkelte beboere vækning inden morgenvagten møder ind. Måden vækningen foregår på, aftales individuelt med den enkelte beboer, da der kan være særlige behov/hensyn.

Jeg er uddannet pædagog, og har været omkring både børnehave, SFO/klub, bosted og beskyttet værksted, inden jeg fandt min rette hylde her på PH.

Hvad gør PotentialeHotellet for dig?

Jeg er generelt tilhænger af, at man skal have det rart med sit arbejde – og der har PH ikke formået andet end at leve op til dette. Jeg får også i høj grad mulighed for, at bruge mig selv i arbejdet.

Selvom arbejdstiderne som nattevagt gør, at man ikke altid ser så mange af sine kollegaer synes jeg alligevel at vi har et rigtigt godt sammenhold.

At min nattevagt-makker og jeg er så forskellige, ser jeg absolut også som en styrke. Nogle beboere har en stærkere relation til mig, og andre til min kollega – så på den måde vil jeg mene, at vi sammen kan favne bredere ift. beboerne, som jo også er vidt forskellige individer.

Har du visioner eller idéer til forbedringer for fremtiden?

Det kunne være dejligt, hvis vi på sigt kunne anskaffe os en minibus eller lignende. Det er ikke altid sikkert, at de ansatte der er på vagt har medbragt egen bil, så selv en forholdsvis kort køretur kan ende med at tage en time eller to.

En form for aftale ift. billige lejligheder eller udslusningsboliger kunne også være rart. Det kan være virkelig frustrerende for en beboer der sådan set er klar til at komme ud og stå på egne ben igen – men hvor det i perioder kan være tæt på umuligt at finde en bolig man har råd til at sidde i.

Vågen nattevagt

Michael Plejdrup Nielsen

Email: mpn@potentialehotellet.dk

Andre mennesker

Beboere

Dem vi drejer os om

Medarbejdere

En stærk, blandet flok

Bestyrelse

Anette, Niels Peter og René

Mød Majbritt

Pædagog / Idræt og bevægelse