Line Væggemose Rømer

Socialrådgiver på PotentialeHotellet

Line Væggemose Rømer

Hvad er din rolle på PotentialeHotellet?

Jeg er socialrådgiver på stedet. Jeg har en fortid i det kommunale system – både i Beskæftigelse og Børn & Familie, så jeg har et stort kendskab til lovgivningen på forskellige områder og kan derfor være med til at skabe kontakt til det offentlige og vejlede de unge i forhold til rettigheder og pligter. Jeg tager selvfølgelig del i den daglige drift, men ellers er min opgave også at være kontaktperson, at koordinere indsatsen for de unge og få dem hjulpet godt videre.

Hvad gør PotentialeHotellet for dig?

PotentialeHotellet giver mig mulighed for at bruge mine kompetencer på en anden måde end tidligere. Her får jeg en enestående mulighed for at komme tæt på de mennesker, det rent faktisk handler om. Jeg får mulighed for at se de unge vokse – og snuble, men hele tiden være helt tæt på og give dem et skub i den rigtige retning. Jeg er vild med den foranderlighed og uforudsigelighed, der er på stedet og at to dage aldrig er ens. Det skaber en dynamik og et arbejdsmiljø, som jeg befinder mig særdeles godt i.

Samtidig har jeg nogle fantastiske kollegaer, som gør at jeg hver dag glæder mig til at komme på arbejde. Vi er alle meget forskellige, men vi supplerer hinanden godt og netop forskellighederne gør, at vi kan udfordre hinanden og gøre hinanden bedre end vi allerede er.

Har du visioner eller idéer til forbedringer for fremtiden?

Jeg er ligesom mine kollegaer optaget af, at vi kan få hjulpet de unge godt videre, og det er min oplevelse, at der er brug for flere billige boliger, som er realistiske for de unge at få råd til.

Jeg kunne også godt tænke mig, at vi i højere grad kunne tilbyde efterforsorg til de unge, så vi kunne følge dem på deres videre vej og ikke slippe dem, når de flytter fra PotentialeHotellet.

Helt lavpraktisk kunne jeg godt tænke mig, at vi kunne lave flere aktiviteter med borgerne, så de får nogle oplevelser og får noget indhold i deres hverdag.

Jeg tror på, at vi altid kan blive klogere og dygtigere til vores arbejde, og en stor del af denne øvelse består i at lære af hinanden, bruge hinandens kompetencer og blive endnu dygtigere til at lave en koordineret indsats sammen med kommunerne. Det er vigtigt at vi sammen med kommunerne får lavet en helhedsorienteret løsning for den unge med en klar og tydelig handleplan, som er realistisk og som hjælper den unge med at holde fokus og som tager hånd om den enkeltes udfordringer.

Kontaktinfo

Line Væggemose Rømer

Email: lvr@potentialehotellet.dk

Andre mennesker

Beboere

Dem vi drejer os om

Medarbejdere

En stærk, blandet flok

Ledelse i fællesskab

Bestyrelse og forstander ejer og driver PotentialeHotellet

Mød Sisse

Konstitueret Forstander