Elin Dahl

Vågen nattevagt på PotentialeHotellet

Elin Dahl

Hvad er din rolle på PotentialeHotellet?

Jeg er ansat som vågen nattevagt på PH. Min rolle er, at skabe tryghed og ro, – og være klar når beboerne har brug for en snak eller andet om natten. Mange af beboerne oplever at angsten, trangen til stoffer/alkohol eller gamle dæmoner overvælder dem, når mørket falder på og de ligger i sengen og gerne vil sove. Her kan det så hjælpe lige at få en snak med nattevagten eller måske ligge lidt på sofaen i stuen, indtil der er ro på igen. Det kan også være dagens frustrationer eller glæder der lige skal tømmes ud, førend sengen kalder. Min rolle er desuden, at opfordre beboerne til at gå i seng og huske dem på, at der kommer en dag igen i morgen.

Jeg er uddannet som Pædagogisk voksenunderviser, NLP Coach, Plejehjemsassistent og som instruktør i psykisk førstehjælp. Jeg har det meste af mit arbejdsliv arbejdet med psykisk sårbare mennesker, indenfor forskellige målgrupper.

Hvad gør PotentialeHotellet for dig?

PH gør det for mig, at jeg føler jeg kan bruge alle mine kompetencer på dette sted. Både de faglige og personlige kompetencer kommer i spil, hver gang jeg træder ind på min arbejdsplads. Jeg sammenligner tit mit arbejde med, at være cykelsmed. Jeg kan hjælpe med, at smøre cyklen, hjælpe med at sætte kæden på igen, når den hopper af m.m. Men det er beboeren selv, der skal styre cyklen og træde i pedalerne for at komme videre.

Har du visioner eller idéer til forbedringer for fremtiden?

At den enkelte beboer tror på at: “Jeg har værdi.” den dag han eller hun forlader PH – samt en tro på, at livet kan forandres til det bedre, hvis det er det du ønsker.

Jeg har mit eget livsmotto der hedder: “Der er altid lys bag skyerne”… Det vil jeg gerne i ord og handling give videre til den enkelte beboer.

Vi er en meget bred skare med vidt forskellige kompetencer i personalegruppen. Jeg ønsker, at vi ser, anerkender og dyrker hinandens stærke sider, – så vi kan stå endnu stærkere i kampen for at hjælpe den enkelte unge videre i livet.

Vågen nattevagt

Elin Dahl

Email: ed@potentialehotellet.dk

Andre mennesker

Beboere

Dem vi drejer os om

Sisse Fjord Nielsen

Konstitueret forstander

Ledelse i fællesskab

Bestyrelse og forstander ejer og driver PotentialeHotellet

Medarbejdergruppen

Har mange talenter